Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Oppdatert om spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Nye spesialistregler i samfunnsmedisin ble innført i 2006, men det har tid å utvikle og tilpasse elementene i spesialistutdanningen. Utdanningskurs og veilederutdanning er nå på plass, viktige styringsdokumenter er revidert og ny veiledningshåndbok i samfunnsmedisin var ferdig høsten 2012. I samarbeid med helsemyndighetene arbeides det også med tilpasninger av regelverket.
27. november 2012
IMG_0362.JPG

Fagutvikling og styringsdokumenter:

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin og veilederkoordinator har sammen med Norsam hatt fokus på arbeidet med spesialistutdannigen, og i perioden 2010-2012 har kursprogrammet i spesialistutdanningen blitt utviklet og det er innført en tilpasset veilederutdanning. Samtidig er veiledet utdanningsprogram revidert og ny veiledningshåndbok er nylig publisert.

Oversikt over spesialiteten, regelverket og viktige styringsdokumenter finnes på egen nettside for samfunnsmedisin

I 2012 er også overgangsreglene i samfunnsmedisin forlenget:

Overgangsreglene i samfunnsmedisin har vært gjeldende fra 2006 til 1. juli 2012. Ettersom utdanningsprogrammet med kurs og veiledningsgrupper først har kommet ordentlig i gang de siste 2-3 årene, har den reelle funksjonstiden vært langt kortere. Norsam og spesialistkomiteen i samfunnsmedisin fremmet derfor forslag om å forlenge overgangsreglene med 2 år. Saken har vært til behandling i Legeforeningen sentralt, og hos statlige helsemyndigheter. Helse- og omsorgsdepartementet har fattet det formelle vedtaket etter tilråding fra Helsedirektoratet.

Dette er gode nyheter for mange utdanningskandidater i samfunnsmedisin. Både for de som er i ferd med å avslutte utdanningsløpet, og som nå får mindre tidspress i innspurten, og for de som er i gang med utdanningen og som kan planlegge utdanning de neste to årene med regenlverket.

Overgangsreglene medfører følgende:

Det gis anledning til å benytte kombinasjoner av tjeneste, kursprogram og veiledet utdanningsprogram på følgende måte i overgangsperioden:

  • Tjeneste etter gammel og ny ordning
  • Kursprogram etter gammel og ny ordning eller en kombinasjon av disse
  • Veiledet utdanningsprogram etter gammel og ny ordning.

Overgangsreglene gjelder frem til 1. juli 2014