Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

PMU 2016: Tvang og makt i helsetjenesten

Kurs 26 på primærmedisinsk uke i 2016. Her finner du presentasjoner fra kurset.
13. november 2016