Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Samf med 2: Administrasjon og ledelse

Utdanningskurs i administrajon og ledelse for samfunnsmedisinere ble gjennomført på Soria Moria i Oslo 12-16 mars 2012. Dette er kurs nr 2 i det obligatoriske kursprogrammet i spesialistutdanningen. Det har vært stor interesse for kurset, og det var 61 deltakere. Nettsidene er oppdatert med informasjon og presentasjoner fra kurset.
16. januar 2012
Soria Moria 2
Soria Moria

Dette utdanningskurset ble arrangert for første gang. Kurskravet er på hele 50 timer. Kurskomiteen har likevel valgt å gjennomføre dette over en kurssamling. Det vil bli en intensiv kursuke med 40 kurstimer. I forkant av kurset skal deltakerne gjennomgå litteratur og lage en skriftlig erfaringsbasert oppgave.

Nøkkelinformasjon:
(les mer nedenfor og se velagt program for flere opplysninger)
Kurssted: Soria Moria konferansesenter, Oslo
Kursstart: Mandag 12.3.2012 kl 1000
Kursslutt: Fredag 16.3.2012 kl 1430
Påmeldingsfrist: 15.1.2012
Kursavgift kr 4700

Faglig program og læringsmål:

  • Helsesektorens organisering/struktur på kommunalt og statlig nivå.
  • Politisk og administrativ styring av helsetjenesten
  • Det politiske beslutningssystemet i kommune og stat
  • Sosialtjenestens organisering og tjenester
  • Statlige velferdsordninger – NAV systemet
  • Frivillige organisasjoners (NGO) arbeid og oppgaver innen helse- og velferdstjenestene
  • Økonomiske modeller for styring av helsetjenesten
  • Økonomisk evaluering og prioritering av helsetjenester
  • Finansieringsmåter og organisering av spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester
  • Budsjettbehandling i offentlig forvaltning fra Stortinget ned til kommunale tjenester

Kurssamlingen er bygget opp med 1-2 hovedtema hver dag. For hvert tema er det en innleder som har hovedansvar for gjennomføringen. Temaene forventes gjennomført ved bruk av ulike pedagogiske prinsipper, og skal ikke bare inneholde forelesninger med også egenaktivitet fra deltakerne.

I tillegg er profilerte helseledere invitert til å holde erfaringsbaserte foredrag eller refleksjoner morgen og ettermiddag.

Program og annen informasjon: Kursbrosjyre Samfmed2.pdf
Litteraturpensum og skriftlig kursoppgave: Kursoppgave Samfmed2 frist 010312.pdf

Kurset er godkjent som obligatorisk utdanningskurs i spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Presentasjoner fra kurset:
Adm og ledelse Henning Mørland.pdf
Ledelsesutfordringer Mari Trommald.pdf
Samfunnsmedisinsk ledelse Einar Braaten 130312.pdf
NAV Grete Damberg 130312.pdf
Økonomistyring regnskap budsjett Jan Erik Tveiten 130312.pdf
Ledelse av Helsedir Bjørn Inge Larsen 130312.pdf
Ledelse introduksjon Jan Frich 140312.pdf
Ledelse motivasjon Jan Frich 140312.pdf
Ledelse team Jan Frich 140312.pdf
Røde Kors Sven Mollekleiv 140312.pdf
Samfunnsmedisin og ledelse Tor Åm 160312.pdf

Sosialt program:

TIrsdag 13.3.2012 kulturkveld med omvisning og middag i Den norske opera.
Torsdag 15.3.2012 festmiddag på Soria Moria.

Bilder fra kurset:
Grupparbeid

 

 

 

 

Mer gruppearbeid

 

 

 

 

Grupperarbeid igjen