Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Samfunnsmedisinsk årsmøtekurs - Fredrikstad 2016

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) arrangerer årsmøter og årsmøtekurs i Fredrikstad 16-17 juni. Årets årsmøtekurs setter fokus på internasjonale forhold, "det besværlige legelivet" og fastlegeordningen. Les mer om kurset og påmelding her.
16. mars 2016

De samfunnsmedisinske foreningensleddene i Legeforeningen fortsetter tradisjonen med felles årsmøtekurs. I år skjer dette på forsommeren i Fredrikstad. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (kurs A) arrangeres som et parallelt kurs og det vil være felles sosialt program for kursene.

Invitasjon og saksdokumenter til årsmøtene vil bli sendt ut fra LSA og Norsam.

Tema for årets kurs spenner fra det globale "Verden i Norge og Norge i Verden" via det mer selvsentrerte "besværlige legelivet" og til det hjemlige "kommunenes styring av fastlegeordningen". Målsettingen med årsmøtekursene er å ta opp aktuelle tema for presentasjon og diskusjon.

Hovedpunkter:
Kursstart torsdag 16.6 kl 0930 (registrering fra 0830)
Avsluttes fredag 17.6 kl 1420
Kurssted: Quality hotel Fredrikstad www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-fredrikstad

Faglig program:
Kursprogrammet (med forbehold om justeringer): Program samfmed årsmøtekurs 2016.pdf

Kursgodkjenning: Årsmøtekurset søkes godkjent som valgfritt kurs i samfunnsmedisin og allmennmedisin.

Praktisk informasjon og priser:
Quality hotel ligger i Fredrikstad sentrum med kort gangavstand fra jernbanestasjonen. Behov for overnatting oppgis ved påmelding og Norsam foretar samlebestilling til hotellet. Deltakerne trenger ikke bestille rom selv.

Priser:
Kursavgift kr 2900
Overnatting med frokost i enkeltrom kr 980 pr natt
Dagpakke/lunsj kr 400 pr kursdag
Festmiddag på Slippen torsdag 16.6 kr 600

Betaling for overnatting/frokost skjer direkte til hotellet, mens betaling for dagpakke og middager fakturerers fra Norsam sammen med kursavgift.

Påmelding:

Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er 15.05.2016

Ved påmelding oppgis følgende:

Navn
F.år
Arbeidssted
Stilling
E-post
Mobiltlf
Behov for rom Quality Hotel Fredrikstad?
Deltar på festmiddag på Slippen torsdag 16.6?
Vi ser frem til et spennende kurs og håper å møte mange engasjerte samfunnsmedisinere!

Anne Kristine Nitter, Sofie Danielsen, Lise Storhaug, Barbro Kvaal, Grete Vidar, Karianne Jenseg-Bergmann, Svein Rønsen og Astrid Rutherford (kurskomiteen)

Kirsten Toft, LSA
Henning Mørland, Norsam