Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Samfunnsmedisinsk årsmøtekurs - Sola 2015

Årsmøte og årsmøtekurs ble arrangert på Sola 1-2 september. De samfunnsmedisinske foreningsleddene LSA og Norsam fortsatter tradisjonen med felles arrangement. På denne siden er det informasjon om kurset og presentasjoner fra forelesningene.
29. april 2015
Sola strandhotell 2

Årsmøtekurset i 2015 hadde tema legevakt og akuttmedisin, folkhelsearbeid og beredskap. Sola strand hotell har flott beliggenhet på Sola strand, kort vei fra Stavanger lufthavn Sola.

Det søkes kursgodkjenning som tellende kurs i videre- og etterutdanningen i samfunnsmedisin og allmennmedisin.

Presentasjoner fra kurset:
Fremtidens legevakt - Grethe Fosse.pdf
Fremtidens legevakt - Helen Brandstorp.pdf
Akuttmedisin med samfunnsmedisinske briller - Kristian Lexow.pdf
Legevakten etter akuttforskriften - Petter Brelin.pdf
Legevakt og ny akuttmedisinforskrift - Jan Magne Linnsund.pdf

Folkehelse og samfunnsmedisin Brita Øygard.pdf
Folkehelse i Stavanger - Ståle Opedal.pdf
Morgendagens byutvikling levekårsløft - Hanne Vatnaland.pdf
Samfunnssikkerheit og samfunnsmedisin - Geir Sverre Braut.pdf

Program:

Tirsdag 1.9.2015
Møtestart kl 1000
Registrering fra kl 0900

1000-1230: Hvordan vil fremtidens legevakt se ut?
Innledninger ved
Helen Brandstorp, leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
Grethe Fosse, kommuneoverlege Radøy kommune og legevaktsjef Nordhordland legevakt
Diskusjon

1230-1330: Lunsj

1330-1530: Samfunnsmedisinske konsekvenser av den nye akuttforskriften
Innledninger ved
Kristian Lexow, overlege i anestesi SUS og tidligere leder av Norsk Resuscitasjonråd 
Petter Brelin, leder Norsk Forening for allmennmedisin (NFA)
Jan Magne Linnsund, Helsedirektoratet

1600 Årsmøte med valg LSA

1700 Årsmøte med valg Norsam

2000: Årsmøtemiddag

Onsdag 2.9

0900-1130 Folkehelse og Samfunnsmedisin
Innledninger ved
Hanne Navdal Vatnadal, folkehelserådgiver, Stavanger
Ståle Opedal, folkehelserådgiver, Stavanger
Brita Øygard, Etatsjef i etat for helsetjenester i Bergen

1130-1230 Lunsj

1230-1430 Samfunnsmedisinens plass i det tverretatlige arbeidet for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn
Innledning ved Geir Sverre Braut
Vandrende gruppearbeid på stranden

1430-1500 Oppsummering og avslutning

Utgifter:
Kursavgift: kr 2000
Dagpakke/konferansepakke: kr 400 pr kursdag
Årsmøtemiddag: kr 700
Kostandene betales samlet på tilsendt faktura fra Norsam

Overnatting i enkeltrom kr 1655 pr natt, betales individuelt

Vi håper på god oppslutning og mange engasjerte samfunnsmedisinere på årsmøtekurset.

Med vennlig hilsen
Kurskomiteen
Inger Marie Fosse, Egil Bjørløw, Jan Magne Linnsund, Henning Mørland