Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Samfunnsmedisinsk prosjektarbeid ved FHI

Folkehelseinstituttet tilbyr mulighet for hospitering og deltakelse i samfunnsmedisinske prosjekter. Dette kan være en spennende mulighet for kommuneoverleger i overlegepermisjon og/eller utdanningskandidater som skal gjennomføre prosjektarbeid som ledd i spesialistutdanningen.
11. april 2013
FHI2

Folkehelseinstiuttet kan tilby faglig utfordrende og interessant prosjektarbeid innen ulike områder av samfunnsmedisinen.

Kommuneoverleger som skal avvikle overlegepermisjon, og evt andre samfunnsmedisinere tilbys å hospitere ved FHI i noen måneder. Instiuttet kan tilby deltagelse i forskningsprosjekter, arbeid med ulike rapporter (eks innenfor vaksinerådgiving), deltagelse i utbruddsetterforskning mv etter ønske, interesse og hva det til en hver tid holdes på med.

Hospitering kan skje ved en eller flere av instiuttets divisjoner: Internasjonal folkehelse, Miljømedisin, Smittevern, Epidemiologi, Rettsmedisin og rusmiddelforskning, og Psykisk helse. FH har også en avdeling i Bergen (Medisinsk fødselsregister og Hjertekar- registeret). Det forutsettes at den som ønsker slik hospitering er lønnet av sin arbeidsgiver. FHI vil sørge for kontorplass og IT- utstyr, og finne relevante faggrupper som vedkommende skal samarbeide med i prosjektperioden. Instituttet vil forsøke å tilrettelegge tjeneste slik at det er tilpasset ønsker og interesser hos den enkelte.

FHI er for øvrig godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, og har for tiden 4 LIS stillinger.

Kontaktperson:
Karin Rønning, avdelingsdirektør
E-post: karin.ronning@fhi.no, tlf 21076631 / 91511381
Divisjon for smittevern, Pb 4404 Nydalen, 0403 Oslo