Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Sundvoldenseminaret 2013

Årets seminar var det 28. i rekken. Seminaret fant som vanlig sted på Sundvolden hotel, og tema for årets seminar var: Implikasjoner av ny teknologi i helsevesenet generelt og i genetikken spesielt. På denne nettsiden er det lagt ut informasjon og presentasjoner fra seminaret.
22. september 2013
sundvolden1

Samhandlingsreformen med satsing på folkehelsearbeid, bedret samhandling og overføring av oppgaver til kommunene skal bidra til å bevare bærekraften i det offentlige helsevesen. I tillegg er det bred politisk enighet om nødvendigheten av effektivisering av hele helsevesenet gjennom sterk satsing på innovasjon og forskning og ikke minst på utvikling og innføring av ny helseteknologi.

Årets seminar ønsker å vise myndighetenes ambisiøse planer og strategier, presentere mulige resultater og løsninger av teknologiske nyvinninger og vil vie genteknologien særlig oppmerksomhet. Det vil settes lys på teknologiens positive konsekvenser og store muligheter, men seminaret ønsker samtidig kritisk å belyse utfordringer ved den sterke teknologisatsingen. Den genteknologiske utviklingen åpner for en rekke nye terapeutiske muligheter innen medisinen, men har samtidig viktige etiske, juridiske og politiske implikasjoner som vil bli diskutert på seminaret.

Kursprogram: Sundvoldenprogram 2013-2.pdf

Presentasjoner fra seminaret:
Innovasjon og teknologiutvikling i helsetjenesten Kjetil Storvik.pdf
Presisjonsmedisin John Torgils Vaage.pdf
Innovasjon i helse- og omsorg sett fra næringslivet Daniel Ras-Vidal.pdf
Rettslig regulering av persontilpasset medisin Heidi Beate Bentzen.pdf
Innføring av ny teknologi Øyvind Melien.pdf
Sundvolden-foredraget 2013 Folke Sundelin.pdf
Me we medicine Berge Solberg.pdf