Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Sundvoldenseminaret 2014

Årets Sundvoldenseminar finner sted 13-15 november. I år vil seminaret fokusere på helseutfordringer som er typiske for store byer og kommuner. Velkommen til årets seminar. Det er nå klart for påmelding.
27. august 2014
sundvolden1

Sundvoldenseminaret som har hatt sin forankring i det samfunnsmedisinske miljøet i Oslo, vil fra 2014 ønske å forankre seminaret i alle samfunnsmedisinske miljøer i storbyer og store kommuner. Tema for årets seminar og kommende seminarer vil derfor fokusere på helseutfordringer typiske for store byer og store kommuner.

I 2014 har arrangørkomitèen valgt å rette søkelyset mot ungdomshelse, legevakt og prioriteringsdilemmaene i helsevesenet.

Årets program: Sundvoldenprogram 2014 pr 26.9.2014.pdf

Vi satser også i år på aktiv medvirkning og mye diskusjon med kursdeltakerne.

Påmelding:

Skjer elektronisk ved å sende e-post til sundvoldenseminaret@gmail.com

Vennligst oppgi følgende:
- Navn
- Arbeidssted
- E-post
- Telefon
- Deltar på hele eller deler av seminaret?
- Behov for overnattig: torsdag-fredag, fredag-lørdag?
- Deltar på middag torsdag 13.11?
- Deltar på festmiddag fredag 14.11?

Påmeldingsfrist 26.10.2014
Kursavgift kr 2800. Det sendes ut faktura til påmeldte deltakere senere.

Velkommen til Sundvolden!

Siri Seterelv, Astid Nylenna, Madli Indseth, Finn Bovim, Eivind Wiik og Frantz Leonard Nilsen (Sundvoldenkomiteen)
Henning Mørland (Norsam)