Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Sundvoldenseminaret 2015

Det tradisjonelle Sundvoldenseminar ble arrangert 5-6 november. Årets seminar hadde fokus på samhandlingsreform, primærhelsemelding og kommunereform. Her er det informasjon om seminaret og presentasjoner fra forelesningene.
20. september 2015
sundvolden1

De årlige Sundvoldenseminarene skal gi deltakerne ideer og inspirasjon ved å fremme refleksjon og diskusjon om aktuelle samfunnsmedisinske og helsepolitiske temaer. Stor faglig bredde skal ivaretas med innledere fra andre samfunnsområder. Bruk av gode eksempler skal inspirere til forbedringer i helsetjenesten og i folkehelsearbeidet. Komiteen ønsker også at seminarene skal bidra til å fremme fagmiljøet og -utviklingen, samt gi deltakerne bred, helhetlig og oppdatert kunnskap.

Kursprogram: Sundvoldenprogram 2015 18 09 2015.pdf

Kursgodkjenning: Allmennmedisin og samfunnsmedisin

Presentasjoner fra seminaret:

Samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen - Petter Øgar.pdf
Samhandlingsreformen sett fra helseforetakets side - Knut Even Lindsjørn.pdf
Samhandlingsreformen sett fra kommunes side - Endre Sandvik.pdf
Primærhelsemeldingen sett med en forskers øyne - Andres Grimsmo.pdf
Stortingsmelding 26 sett med fastlegens øyne - Kari Sollien.pdf
Pasientens helsetjeneste målsettinger og kulturendringer - Bjørn Torgrim Ramberg.pdf

Velkommen til Sundvolden!

Siri Seterelv, Astrid Nylenna, Madli Indseth, Finn Bovim, Anne Stine Garnes og Frantz Leonard Nilsen (Sundvoldenkomiteen)
Henning Mørland (Norsam)