Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Sundvoldenseminaret 2017

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29-30 november. Tema for årets seminar er psykiske lidelser som samfunnsutfordring. Les mer om seminaret og påmelding her.
25. september 2017
sundvolden1


Sundvoldenseminaret er tilbake! Det ble ikke seminar i fjor og det var savnet av mange. Seminaret har i år et litt endret konsept og er noe avkortet sammenlignet med tidligere år.

Seminaret starer onsdag 29.11 kl 13 og avsluttes torsdag 30.11 kl 15. Også i år blir det Sundvoldenforedrag, festmiddag, Fredrikpris og filosofisk avslutning.

Årets kurs setter fokus på psykiske lidelser i et folkehelse- og samfunnsperspektiv.

Kursprogram: Sundvoldensminaret 2017 program pr 221017.pdf

Det søkes om kursgodkjenning i allmenn- og samfunnsmedisin.

Kursavgift og priser:
Kursavgift kr 2000 (kr 1000 hvis man deltar en kursdag)
Konferansepakke/lunsj: kr 400 pr kursdag
Festmiddag 29.11: kr 600
Kursavgift, konferansepakke/lunsj og evt festmiddag kommer på spesifisert faktura fra Norsam
Overnatting/frokost: Betales direkte til hotellet for de som overnatter

Påmelding:
Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er utsatt til 16.11

Ved påmelding oppgis følgende:

  • navn
  • f.år
  • arbeidssted / stilling
  • e-post
  • mobiltlf
  • rom på Sundvolden hotel 29.11-30.11 JA/NEI
  • festmiddag 29.11 JA/NEI

Velkommen til Sundvoldenseminaret!

Frantz Leonard Nilsen, Siri Seterelv, Finn Bovim, Anne Stine Garnes, Anita Jeyananthan og Madli Indseth, Sundvoldenkomiteen

Henning Mørland, Norsam