Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Sundvoldenseminaret 2017

Det tradisjonsrike samfunnsmedisinske seminaret arrangeres igjen på Sundvolden 29-30 november. Tema for årets seminar er psykiske lidelser som samfunnsutfordring. Les mer om seminaret og påmelding her.
25. september 2017
sundvolden1


Sundvoldenseminaret er tilbake! Det ble ikke seminar i fjor og det var savnet av mange. Seminaret har i år et litt endret konsept og er noe avkortet sammenlignet med tidligere år.

Seminaret starer onsdag 29.11 kl 13 og avsluttes torsdag 30.11 kl 15. Også i år blir det Sundvoldenforedrag, festmiddag, Fredrikpris og filosofisk avslutning.

Årets kurs setter fokus på psykiske lidelser i et folkehelse- og samfunnsperspektiv.

Kursprogram: Sundvoldensminaret 2017 program pr 221017.pdf

Det søkes om kursgodkjenning i allmenn- og samfunnsmedisin.

Kursavgift og priser:
Kursavgift kr 2000 (kr 1000 hvis man deltar en kursdag)
Konferansepakke/lunsj: kr 400 pr kursdag
Festmiddag 29.11: kr 600
Kursavgift, konferansepakke/lunsj og evt festmiddag kommer på spesifisert faktura fra Norsam
Overnatting/frokost: Betales direkte til hotellet for de som overnatter

Påmelding:
Sendes elektronisk til kurs.norsam@gmail.com
Påmeldingsfrist er utsatt til 16.11

Ved påmelding oppgis følgende:

  • navn
  • f.år
  • arbeidssted / stilling
  • e-post
  • mobiltlf
  • rom på Sundvolden hotel 29.11-30.11 JA/NEI
  • festmiddag 29.11 JA/NEI

Velkommen til Sundvoldenseminaret!

Frantz Leonard Nilsen, Siri Seterelv, Finn Bovim, Anne Stine Garnes, Anita Jeyananthan og Madli Indseth, Sundvoldenkomiteen

Henning Mørland, Norsam