Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Utdanningskurs i samfunnsmedisin i 2013

Spesialistutdanningen i samfunnsmedisin har opplevd en "ny vår" siden 2010, med stor interesse for utdanningsaktiviteter i veiledningsgrupper og på utdanningskurs. Aktiviteten fortsetter i 2013. Kursprogrammet har gjennomgått en lett revisjon. Det gjennomføres fem utdanningskurs i 2013.
27. november 2012
IMG_2216.JPG

Utdanningsprogrammet i samfunnsmedisin er revidert, og nytt kursprogram har vært på plass fra 2010. Kursprogrammet består av 9 obligatoriske utdanningskurs. Kursutdanningen har blitt revidert og det er innført noen mindre justeringer. Mer informasjon om kursprogrammet og rulleringsplan finnes på denne nettsiden.

Samtlige kurs har vært gjennomført en gang, og andre runde er i gang for flere av kursene. Det ble gjennomført 5 utdanningskurs i 2012, alle med god deltakelse.

I 2013 gjennomføres dise utdanningskursene:

  • Administrasjon og ledelse for samunnsmedisinere (Samfmed F). Arrangert på Soria Moria, Oslo, 11-15 mars.
  • Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling (Samfmed G) Halden, Østfold 22-26 april.
  • Metodekunnskap og kunnskapshåndtering (Samfmed H), arrangeres over to kurssamlinger. Tromsø 2-4 septemer og Oslo 16-18 september. Kurset er annonsert og påmeldingsfrist er utløpt.
  • Introduksjonskurs i samfunnsmedisin (Samfmed A), Nidaroskongressen, Trondheim  23-25 oktober. For informasjon og påmelding se Nidaroskongressens nettsider: http://www.nidaroskongressen.no/hjem.cfm
  • Forebygging og folkehelsearbeid (Samfmed C), arrangeres i Oslo, 11-13 november. Det legges ut mer informasjon og det åpnes for påmelding etter sommeren.

Nettsidene oppdateres fortløpende (siste oppdatering 2.6.2013)