Norsk samfunnsmedisinsk forening

Fagmedisinsk forening

Eldre saker

Viktig endring i regelverket for spesialistutdanningen

Det er innført en viktig endring i regelverket for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Helsedirektoratet har fra 9.12.2016 oppdatert kravet til samfunnsmedisinsk tjeneste, slik at det ikke lenger er nødvendig med tjeneste på to forvaltningsnivåer.
15. desember 2016
HelseDir


Dette har vært en viktig sak i spesialistutdanningen i mange år. I 2011 vedtok årsmøtet i Norsam at kravet til tjeneste på to forvaltningsnivåer skulle utgå da dette var praktisk vanskelig å gjennomføre, og det heller ikke var gode faglige argumenter for en slik ordning. Legeforeningens utdanningsavdelingen har støttet en slik endring. Utredning om fremtidig spesialitetsstruktur (Sisamrapporten) anbefalte også dette.

Vi er svært fornøyd med at Helsedirektoratet har endret regelverket, slik at kravet til samfunnsmedisinsk tjenste nå er som følger: Den samfunnsmedisinske tjenesten skal utføres i forvaltningen og kan gjennomføres i kommunal og/eller statlig forvaltning, regionalt eller sentralt.

Mer informasjon om regelverket og søknadsprosseen finner du på Helsedirektoratets nettsider:
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/samfunnsmedisin

Dette er en viktig sak for spesialistutdanningen i samfunnsmedisin sier leder av spesialitetskomiteen Frantz Leonard Nilsen og leder av Norsam Henning Mørland