Lavdosert melfalan til pas. m/ lavcellulær høy-risiko MDS eller AML

Melfalanprosjektet, info til leger i Norge
Lavdosert melfalan i monoterapi synes å være en potensiell behandling til pasienter som er eldre og/eller med mye komorbiditet og har lavcellulær høy-risiko MDS eller AML med fravær av kompleks cytogenetikk. Varige komplette remisjoner har blitt oppnådd og har vært rapportert i ulike studier.

Formålet med studien er å karakterisere pasienter i Norge med hypocellulær høy-risiko MDS og hypocellulær AML som har oppnådd remisjon etter melfalan som første og andre linje behandling. Vi ønsker også å se på pasienter som har fått lavdosert melfalan uten ønsket respons.

Dersom du er usikker på om en pasient er inkluderbar i studien må du gjerne ta kontakt med prosjektgruppen, se kontaktopplysninger nedenfor.

Kollegaer som bidrar med pasienter som kan inkluderes i studien får tilbud om å være medforfattere. Medforfatterskap innebærer utfylling av CRF, utfylling av egen CV og respons på nødvendige henvendelser som angår prosjektet.

Pasientinformasjon og CRF er tilgjengelig på nettsiden, sjekk rubrikken «studier».

Utfylt CRF sender du til Ingunn Dybedal, Avdeling for Blodsykdommer, OUS – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.

Inklusjonskriterier

1. Høy-risiko MDS eller AML med lav eller normal celleholdighet i benmargen.

2. Alder over 18 år.

3. Levende pasienter må ha signert samtykkeerklæringen

Eksklusjonskriterier

1. Levende pasient har ikke signert informert samtykke.

2. Høy-risiko MDS eller AML med høy celleholdighet i benmargen.

3. To eller flere cytogenetiske avvik eller kromosom 7 forandringer.

Kontaktinformasjon

Ingunn Dybedal, tel 91 53 69 25, idybedal@ous-hf.no

Emil Nyquist, tel 99 74 18 79, emil.nyquist@siv.no

Synne Torkildsen, tel 99 23 11 35, xasyto@ous-hf.no