Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 10: Rituximab for ALL

Rituximab for CD20-positiv ALL. Ikke så overraskende kanskje, men positive resultater i en randomisert studie er likevel viktig. Overall survival mangler fortsatt dog.
12. mars 2017