Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 12: Opprinnelsen til KML

Her har jeg hele yrkeslivet forklart KML med en enkelt genetisk hendelse, som den eneste maligne sykdommen i verden. Vel, det var for enkelt til å være sant, ser det ut til. Det virker som BCR-ABL ikke lenger er nok til å gi KML, i de fleste tilfeller, og en introduksjon til CHIP får vi med på kjøpet.
21. mars 2017