Uke 14: Den første immunterapien

Vi kjenner alle allogen transplantasjon som den første etablerte immunterapien. For noen blir immunreaksjonen for sterk, mens for andre blir den ikke sterk eller målrettet nok. Våre muligheter til å forutse dette har vært grove, men gradvis kan studier som denne øke forståelsen av hvordan det går.