Uke 15: Plasmacytomer

Et populasjonsbasert norsk registermateriale! Slik skal det være og slik må vi lage mer av. Også her viser man at plasmacytomer utgående fra ben har en dårligere prognose enn rene ekstramedullære plasmacytomer.