Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 16: Atypisk KML

Veldig vanskelig diagnose, med et forvirrende navn. Svært nyttig med både nye mutasjonsanalyser og med denne How-I-Treat-artikkelen fra Blood.
24. april 2017