Uke 18: Ny risikostratifisering av AML

AML er en vanskelig sykdom. Og selv med mindre subgrupper i den nye WHO-klassifikasjonen, er det fortsatt store forskjeller i overlevelse i hver gruppe, og lite målrettet behandling. Genekspresjon har kommet inn i andre sykdommer, og en ny artikkel i Nature tror det kan ha noe for seg også ved AML.
Risikostratifisering av AML
Brev