Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 2: Dyre myelomatosemedisiner

En nylig artikkel i Blood kommer med tips om hvordan få mer for pengene i myelomatosebehandling.
Neste generasjon myelomatosemedisiner - et farmaøkonomisk perspektiv.
12. januar 2017