Uke 2: Dyre myelomatosemedisiner

En nylig artikkel i Blood kommer med tips om hvordan få mer for pengene i myelomatosebehandling.
Neste generasjon myelomatosemedisiner - et farmaøkonomisk perspektiv.