Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 22: Blinatumomab

Blinatumomab ble ikke godkjent av beslutningsforum, men kan søkes om på individuell basis. Da er det viktig å ha de viktige referansene med, og dette er en slik en.
4. juni 2017