Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 31: Lettkjedemyelomatose

I klinisk praksis er det nå lette kjeder i serum vi følger hos pasienter med lav eller manglende m-komponent (og egentlig i alle med høy også). Men fortsatt er det døgnurin som er den gyldige responsevalueringen, noe som gir en tilleggsbyrde for studiepasienter og studiesykepleiere. Nå tar mange til orde for å lage nye responskriteria der serumprøver har rang foran døgnurin.

9. august 2017