Uke 32: Vedlikeholdsbehandling for myelomatose

"Selv om det nylig har vært en myelomatoseartikkel på denne siden, er denne artikkelen såpass sentral og har vært så mye diskutert at det er viktig at den blir lest. Det er altså dokumentasjonen bak EMA-godkjennelsen av lenalidomid som vedlikeholdsbehandling etter førstegangs HMAS