Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 33: Epigenetikk i AML

AML-behandlingen har manglet store gjennombrudd på en stund, og nye tilnærminger er viktige. Denne ukens artikler er et dypdykk i epigenetiske mekanismer og mulige behandlinger, om enn et stykke frem. Litt tungt stoff, men to av artiklene er ihvertfall kommentarartikler.
27. august 2017