Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 34: Tromboelastografi

Tromboelastografi. En global metode for koagulasjonsstatus?
4. september 2017