Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 37: Mastocytose

Denne ukens artikkel er noe så sjeldent som en placebokontrollert randomisert studie på systemisk mastocytose, med høysignifikant gevinst. Verdt å få med seg, inkludert kommentarartikkel.
23. september 2017