Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 40: Farlig immunterapi

Som mange vet, har flere myelomatosestudier blitt stoppet i høst. Her er noen artikler fra tidligere i år som dokumenterer aggressiv forverring også av andre kreftformer når immunterapi (anti-PD1/PDL1) brukes, alt fra lymfomer til melanomer. Det er en klinisk, en basal, og en kommentarartikkel, slik at alle kan finne passende lesestoff.
14. oktober 2017