Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 41: Tidlig død ved kardiell AL-amyloidose

Denne ukens artikkel demonstrerer flere ting. For det første hvor dårlig prognose amyloidosepasienter med hjerteaffeksjon har, og for det andre hvor vanskelig det da blir å studere dem. I tillegg lærer man en del om risikofaktorer og komplikasjoner ved denne sykdommen.
14. oktober 2017