Uke 42:Splenektomi ved AIHA

Vurdering av splenektomi ved hemolytisk anemi kan være vanskelig, og har forskjellig prognose ved forskjellige bakenforliggende årsaker. Heamatologica har en en oversikt over anbefalinger ved de forskjellige diagnosene. I samme nummer har Østfold-miljøet sammen med Aarhus i Danmark påvist en sammenheng mellom splenektomi og hjerneslag.