Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 43: Blodprøver til å følge kreftsykdommen

Alle kreftleger ønsker å bruke blodprøver til å følge kreftsykdommen, og enda bedre, følge genetiske kloner ved hjelp av blodprøver. Resultater fra Trondheim tyder på at vi nærmer oss dette.
5. november 2017