Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 44: Tilbakefall av B-lymfomer

At man ved behandling av B-lymfomer kan få aggressive tilbakefall er kjent, men at disse i en signifikant andel er klonalt ikke-relaterte er ny, og overraskende kunnskap.
Tilbakefall av B-celle lymfomer
5. november 2017