Uke 46: Viktigheten av compliance

Tidligere har man fått demonstrert hvor godt det å faktisk ta tablettene, henger sammen med hvordan utkommet er på lang sikt, for KML. Nå viser en artikkel i Blood at også ved KLL, er det meget viktig å huske på å ta tablettene, og at effekten reverseres raskt ved droppede doser. Dette gjelder nok også ved flere maligne sykdommer der kronisk behandling er regelen.
Ibrutinib ved KLL - Blood