Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 47: CD19 neg ALL residiv

Ved ALL har både CAR-T-cellebehandling og behandling med bispesifikt antistoff vist lovende resultater, men nedregulering av CD19 er et problem for resistensutvikling. En nylig artikkel i Blood demonstrerer at ved diagnose har 40% av ALL-pasientene CD19-negative stamcellepopulasjoner med BCR-ABL1-translokasjonen tilstede, og det er disse cellene som utgjør basisen for CD19-negative residiv.

CD19-negative ALL residiv
30. november 2017