Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 49: Kateterbasert trombolyse

Attract-studien vurderer kateterbasert trombolyse versus konvensjonell antikoagulasjonsbehandling og det er ingen signifikante forskjeller etter 24 mnd hva angår posttrombotisk syndrom og livskvalitet.
12. desember 2017