Uke 49: Kateterbasert trombolyse

Attract-studien vurderer kateterbasert trombolyse versus konvensjonell antikoagulasjonsbehandling og det er ingen signifikante forskjeller etter 24 mnd hva angår posttrombotisk syndrom og livskvalitet.