Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 5: CAR-T celler

CAR-T-celler nærmer seg sakte men sikkert rutinebehandling, men det er fortsatt bekymringer for toksisiteten. Ukens artikkel er en nyhetssak om dette, med referanse til noen artikler i feltet. Disse har vi vedlagt.
7. februar 2017