Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 50: Hemofili A


Det har lenge vært snakk om genterapi for hemofili A. Nå begynner resultatene å modnes.

Hemofili A behandling
23. desember 2017