Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 52: Andosan

Vi feirer høytiden med at en gammel nestor publiserer en basalartikkel fra sin kommende doktorgrad.

Andosan og cytotoksisk effekt på myelomceller
28. desember 2017