Norsk selskap for hematologi

2017

Uke 6: Amlodipin for jernopphoping

En randomisert studie viser at amlodipin reduserer jernopphopningen i hjertet ved thalassemi. Et enkelt og nyttig tillegg til behandling av pasienter der chelering er vanskelig, med et godt fundament i den basale forståelsen.
15. februar 2017