Uke 7: Antistoffkonjugat

Antistoffkonjugater har lenge vært på trappende, men har foreløpig ikke hatt sitt store gjennobrudd. Kan inotuzumab-ozogamicin gi det?