Uke 8: Tarm-GVHD

Steroidrefraktær akutt GVHD er en vanskelig tilstand med høy mortalitet. Rikshospitalet har preliminære resultater for vedolizumab, men noen etablert terapi for disse pasientene har vi ikke. Kanskje erfaringene fra clostridium-colitt og resultatene fra denne studien med fekal transplantasjon kan gi oss en aktuell tilnærming?