Uke 9: Kliniske studier

For alle som skal lage en klinisk studie, lese en klinisk forskningsartikkel eller høre på resultater presentert på kongresser, vil ukens artikkel være nyttig lesning. Resultatene i en studie er alltid mer nyanserte enn om p-verdien er over eller under 0,05.
The primary outcoume fails - what next? NEJM