Norsk selskap for hematologi

2018

Revidert prosedyreliste for hematologi

På vegne av spesialitetskomiteen sender vi ut forslag til oppdatert prosedyreliste for blodsykdommer. Vi ønsker at alle medlemmene skal se gjennom disse og sende tilbakemeldinger / evt forslag til endringer til spesialitetskomiteen eller styret i NSH.
Innspill bør for effektivitetens skyld gis via mail til Hege Frøen innen 19/3: hegfro@vestreviken.no

Oppdatert prosedyreliste

13. mars 2018