Uke 4: AML og FLT3-hemmer

Det er ikke ofte behandlingen av AML går fremover, men denne studien, publisert i sommer i New England, viser en overlevelsesgevinst ved tillegg av midostaurin, for AML med FLT3-mutasjon. Så gjenstår det bare å se hva beslutningsforum sier....

Midostaurin ved FLT3+ AML