Uke 42: Hyperviskositetssyndromer


Hyperviskositetssyndromer har få spesifikke symptomer og kan lett oversees. Der er også vanskelig å vite om pasienter med høyt antall sirkulerende leukocytter eller høye immunglobulinnivåer trenger målrettet behandling. Her er en grundig oversiktsartikkel.