Norsk selskap for hematologi

2019

Uke 20: Tagraxofusp ved blastisk plasmacytoid dendritt celleneoplasi

Blastisk plasmocytoid dendrittisk celleneoplasi (BPDC) er en sjelden kreftform utgår fra plasmocytoide dendrittiske. Sykdommen manifesterer seg som lesjoner i huden, infiltrasjon i benmarg med leukemisering og affeksjon av sentralnervesystemet. BPDC er som regel en aggressiv og raskt progredierende tilstand.
Ukens artikkel er data om Tagraxofusp (et cytotoxin hvor difteri-toxin er koblet til Interleukin 3) ved BPDC. Behandling med Tagraxofusp gir en høy andel av responser, men en ikke ubetydelig andel av pasientene fikk alvorlig capillary leak syndrome. Tagraxofusp er tilgjengelig via "early access program"
22. mai 2019