Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Antikoagulasjon ved antifosfolipidsyndrom

Ukens artikkel er guidelines om bruk av DOAC ved antifosfolipid syndrom
9. september 2020
DOAK ved AFLS
DOAK ved AFLS