Dara IV vs SC

Denne ukens artikkel er en studie som sammenliknet intravenøs daratumumab med subcutan daratumumab. Det ser ut til at de to måtene å administrere medikamentet på ga helt like resultater. Da bærer det kanskje mot daratumumab s.c. ?
darabilde
Dara sc vs iv