Forskningslegater - søknadsfrist 1. oktober

The Incyte Grant for Hematologisk Forskning 2022

- Har til formål å stimulere interessen for forskning innen for hematologi, samt å motivere unge klinikere og forskere til å delta i den vitenskapelige utvikling. Det utdeles i år to legater til en samlet verdi av $40.000.

Søknadsfristen er 1. oktober 2022.

Les mere på https://grant.incytenordics.eu/ [grant.incytenordics.eu]
Incyte
Incyte