Håndtering av avansert MPN

Håndtering av transformert MPN
MPN