Norsk selskap for hematologi

Nyheter

Hematologisk Vintemøte, 5-6 Oktober, Thon Hotel Storo

Det blir et variert og faglig spennende program. I år er det overordnede temaet, persontilpasset medisin. Styret i Norsk Selskap for Hematologi og programkomitéen ønsker alle hjertelig velkommen!
Martin Paulson
13. august 2020
Oslo_barcode